ข้อมูลการจัดส่ง

การจัดส่งภายในประเทศ

การจัดส่งสินค้าเราตั้งใจที่จะจัดส่งสินค้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้นทางเราะทำการจัดส่งของทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ งดการจัดส่งในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ การส่งของออกภายในวัน ปิดรอบที่เวลา 12:00 น. โดยนับเวลาที่แจ้งชำระเงินเข้ามา หลังจากนั้นจะทำการส่งของออกวันทำการถัดไป เมื่อมีการส่งของออก จะมีอีเมลล์ยืนยัน ที่มี Tracking Number และลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของผู้จัดส่งที่ได้รับการแต่งตั้งของเรา เพื่อให้คุณสามารถติดตามสถานะการจัดส่งของคุณได้

วิธีการจัดส่ง

เพื่อระสิทธิภาพและความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า เราทำการจัดส่งแบบพัสดุด่วนพิเศษ โดยมอบหมายให้ DHL Thailand เป็นผู้นำส่งสินค้าภายในประเทศทั้งหมด ค่าจัดส่งคิดตามน้ำหนัก และมีโปรโมชั่นส่งฟรีตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ และสามารถตรวจสอบค่าจัดส่งได้ในขั้นตอนการยืนยันคำสั่งซื้อ

ระยะเวลาในการจัดส่ง

สั่งซื้อสินค้าและแจ้งชำระเงิน ก่อนเวลาเที่ยงตรง สินค้าจะได้รับการแพ็ค และส่งออกไปยังผู้จัดส่ง ภายในวันนั้นเวลาประมาณ 15:00น. – 17:00น. และทำการส่งมอบแก่ลูกค้าซึ่งมีระยะเวลาตามพื้นที่ดังนี้

  • พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 1-2 วันทำการถัดไป
  • พื้นที่ต่างจังหวัดหัวเมือง    1-3 วันทำการถัดไป
  • พื้นที่ต่างจังหวัด พื้นที่ห่างไกล 2-4 วันทำการถัดไป
  • ผู้ให้บริการของเราอาจจะ ติดต่อเข้าไปเพื่อนัดหมายเวลาส่งสินค้า หากไม่สามารถติดต่อได้อาจทำให้การจัดส่งล่าช้าได้ วันที่ที่เราระบุสำหรับการส่งมอบสินค้าเป็นค่าประมาณและเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียค่าเสียหายค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล่าช้าใดๆ


  • Apr 17, 2017
  • Comments: 0